Belka
Piątek, 14 Grudnia 2018   imieniny: Alfred, Izydor
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

XLV sesja Rady Miasta Pruszkowa (26.04)

Data publikacji: 2018-04-21, Data modyfikacji: 2018-04-21
A A AWydrukDrukuj  
 
26 kwietnia 2018 roku godzina 17.00 miejsce: sala konferencyjna Spółdzielczego Domu Kultury ul. Hubala 5, PruszkówDokumenty, które będą rozpatrywane podczas sesji można pobrać pod adresem: www.pruszkow.esesja.plProponowany porządek obrad XLV sesji Rady Miasta Pruszkowa:Otwarcie obrad sesji.Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 22 marca2018 r.Przyjęcie porządku obrad.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2018-2033.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pruszków za rok 2017”.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIII.450.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 3 w Pruszkowie oraz nadania mu statutu.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr V.27.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie   z dnia 26.02.2015 r. w sprawie przekształcenia oddziałów żłobkowych w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Pruszkowie w Żłobek Miejski nr 1 oraz nadania mu statutu.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr V.28.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26.02.2015 r. w sprawie przekształcenia oddziałów żłobkowych w Przedszkolu Miejskim Nr 13 w Pruszkowie w Żłobek Miejski nr 2 oraz nadania mu statutu.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX.317.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii Polityki Senioralnej dla Miasta Pruszkowa na lata 2018 – 2022.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Pruszków i Gminą Michałowice oraz firmą Nextbike Polska S.A. dotyczącego współpracy w zakresie integracji systemów Pruszkowskiego Roweru Miejskiego oraz Roweru Gminnego.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Pruszków i Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich oraz firmą Nextbike Polska S.A. dotyczącego współpracy w zakresie integracji systemów Pruszkowskiego Roweru Miejskiego oraz Veturilo.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Miastem Pruszków i Powiatem Pruszkowskim dotyczących zagospodarowania terenów zieleni miejskiej w Pruszkowie.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Miastem Pruszków i Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczących zagospodarowania terenów zieleni miejskiej w Pruszkowie.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – II etap” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień/umów pomiędzy Gminą Miastem Pruszków a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie dotyczących zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Utraty w Pruszkowie.Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Pruszków na 2018 r.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Szpitalnej, działki ewidencyjnej nr 243/2 w obr. 0023 o pow. 379 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Grunwaldzkiej, cz. działki ewidencyjnej nr 587 w obr. 0026 o pow. 125 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (nr teczki: 72243/79/00-2018).Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (nr teczki: 72243/47/00-2018),Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (nr teczki: 72243/260/04-2018).Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (nr teczki: 72243/261/03/04-2018).Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (nr teczki: 72243/280/04-2018).Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (nr teczki: 72243/110/05-2018).Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (nr teczki: 72243/178/95-2018).Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej,   cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (nr teczki: 72243/209/87-2018).Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (nr teczki: 72243/215/87-2018).Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej,  cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (nr teczki: 72243/5/05/00-2018).Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (nr teczki: 72243/216/00-2018).Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej,   cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (nr teczki: 72243/221/87-2018).Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej,  cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (nr teczki: 72243/133/08/00-2018).Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej,  cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy(nr teczki: 72243/49/07/00-2018).Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej,  cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (nr teczki: 72243/217/87-2018).Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (nr teczki: 72243/150/05/00-2018).Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (nr teczki: 72243/228/87-2018).Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 400 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (nr teczki: 72243/101/06/00-2018).Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Poznańskiej,  cz. działki ewidencyjnej nr 182/8 w obr. 0011 o pow. 152 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Poznańskiej, cz. działki ewidencyjnej nr 182/5 w obr. 0011 o pow. 120 m2, na okres 1 roku oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Działkowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 243/57 i cz. działki ewidencyjnej nr 233/2 w obr. 0018 o łącznej pow. 97 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Bohaterów Warszawy, cz. działki ewidencyjnej nr 778 w obr. 0026 o pow. 170 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Siedleckiej, cz. działki ewidencyjnej nr 93/12 w obr. 0008 o pow. 420 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych położonych w Pruszkowie przy ul. Siedleckiej, stanowiących cz. działki ewidencyjnej nr 93/11 oraz cz. działki ewidencyjnej nr 93/12 obr. 0008 o łącznej pow. 250 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Rolniczej, cz. działki ewidencyjnej nr 93/12 w obr. 0008 o pow. 290 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Platynowej, cz. działki ewidencyjnej nr 5/18 w obr. 0005 o pow. 100 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Platynowej, cz. działki ewidencyjnej nr 5/18 w obr. 0005 o pow. 100 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Grunwaldzkiej, cz. działki ewidencyjnej nr 721 w obr. 0026 o pow. 440 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Polnej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 198/2 w obr. 0023 o pow. 110 m2, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI.424.2017 Rady Miasta Pruszkowa     w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2019 rok.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Anielin – przy ulicy Kościuszki”.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa położonego pomiędzy ulicą Ceramiczną, ulicą Cegielnianą, ulicą Lipową, południową granicą administracyjną miasta Pruszkowa i ulicą Komorowską.Podjęcie uchwały w sprawie uchylającej uchwałę nr XXXIX.398.2017 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gomulińskiego.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres od 13 marca 2018 r.  do 16 kwietnia 2018 r.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.Zamknięcie obrad sesji.UWAGAObraz i dźwięk z sesji jest transmitowany na żywo na stronie miasta Pruszkowa w Biuletynie Informacji Publicznej.Udział w sesji oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku.Informacje:Biuro Rady Miasta Pruszkowatel.: 22 735 87 22

Pełna treść wiadomości na: pruszkow.pl/dla-mieszkancow/edukacja/wydarzenia/xlv-sesja-rady-miasta-pruszkowa
UM Pruszków, Źródło artykułu: pruszkow.pl
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  pruszkowski

  Powiat pruszkowski - umiejscowiony w województwie mazowieckim (zachodniej części) z Pruszkowem jako siedzibą władz powiatu. W skład wchodzą gminy: Piastów, Pruszków, Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Raszyn. Powiat powstał wskutek reformy administracyjnej, która miała miejsce w 1999 roku. Na obszarze 246 km² mieszka 155 tys. mieszkańców.

  Liczne rezerwaty stanowią atrakcję dla pragnących spokoju turystów. Ci będą mieli okazję podziwiać aż 150 pomników przyrody. Szczególnie atrakcyjny wydaje się spacer po jednej z 10 alei zabytkowych. Znaleźć tam można lipę drobnolistną w wieku do 70 do nawet 140 lat. Z pojedynczych drzew grzechem byłoby przegapienie 25 metrowego dębu rosnącego obok Gajówki Chojak. Oprócz tego znajdziemy w powiecie willę Helenówek (gmina Brwinów), kościół p.w. św. Klemensa (gmina Nadarzyn) i Biały Pałac (gmina Piastów).

   

   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola